Algemene voorwaarden

Inschrijven

Voor elke cursus dient u zich in te schrijven en vooraf te betalen, dit doet u via onze website.

Mochten er teveel inschrijvingen zijn op het tijdstip dat u les wenst te volgen, dan wordt u door ons benaderd met alternatieve datums. Mocht u eindelijk niet kiezen voor een alternatieve datum dan storten wij het bedrag van inschrijving terug.

Betaling

Betaling doet u via Ideal op onze website.

Annuleren

Tot 14 dagen na betaling kunt u zich afmelden. Dat doet u door een email te sturen naar klantenservice@liveproductive.nl. Wij storten dan het betaalde inschrijfgeld terug aan u.

Na 14 dagen na betaling is restitutie van het cursusgeldĀ niet meer mogelijk.

Indien de cursus niet door kan gaan, bijvoorbeeld omdat er niet voldoende deelname is, dan zullen wij u op de hoogte stellen. U ontvangt dan een evenredig deel van uw inschrijfgeld terug. Wij berekenen dat als volgt:

Inschrijfgeld gedeeld door het aantal lessen is gelijk aan een tarief per les. Van de lessen die als gevolg van ons toedoen niet doorgaan krijgt u daar het tarief per les teruggestort.

Aansprakelijkheid

Deelname aan een activiteit of cursus geschiedt voor eigen risico.

Straddle BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van de cursist.

Indien de cursist door een aan door Straddle BV toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst schade lijdt, is Straddle BV aansprakelijk voor de schade die hiervan een direct en rechtstreeks gevolg is. De aansprakelijkheid van Straddle BV is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde de cursus, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.